ALGEMENE VOORWAARDEN & PRIVACY

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen en verkoopstransacties via de website shop.ginocarts.be. Het plaatsen van een bestelling op de website van onze webshop leidt tot de aanvaarding van deze algemene voorwaarden. Ginocarts.be behoudt zich het recht deze algemene voorwaarden op ieder ogenblik te wijzigen en/of aan te vullen voor toekomstige bestellingen. Op lopende overeenkomsten gelden de voorwaarden die van toepassing waren op het moment van de totstandkoming van de overeenkomst.

1. DE VERKOPER

GinoBikes VOF
Frère Orbanstraat 46
8400 Oostende
België


Ondernemingsnr.: BE 0802 234 639
Email: webshop@ginocarts.be
Tel: +32(0)59 43 81 64

2. AANBIEDINGEN EN OVEREENKOMSTEN

Aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt of tot einde datum. Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat er een email wordt verzonden naar het door de klant opgegeven emailadres ter bevestiging van zijn bestelling.

De klant enginocarts.be komen uitdrukkelijk overeen dat er een geldige overeenkomst tot stand kan komen door gebruik te maken van elektronische communicatievormen. Met name ook hetontbreken van een gewone handtekening doet geen afbreuk aan de verbindende kracht van de overeenkomst. Voor zover de wet het toelaat gelden de elektronische bestanden van ginocarts.be hiervoor als een vermoeden van bewijs.

Ginocarts.be behoudt zich het recht bestellingen te weigeren in volgende gevallen: bij het niet voorradig zijn van een product, bij ernstig vermoeden van rechtsmisbruik of kwade trouw van de klant, bij overmacht.

3. PRIJZEN

Alle prijzen zijn uitgedrukt in euro en zijn inclusief 21 % BTW en exclusief verzendkosten. De prijs vermeld in de email ter bevestiging van een bestelling is de prijs verschuldigd door de klant. Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig zolang de voorraad strekt.

Ginocarts.be behoudt zich het recht om de prijs van een product te wijzigen op elk moment maar de producten worden steeds gefactureerd op basis van de geldende tarieven op het moment van de totstandkoming van de overeenkomst.

4. BETALING

Online betalen kan met een Visa of Masterkaart, Bancontact, Paypal of via mobiele bankapp. De bestelling wordt verstuurd van zodra het verschuldigde bedrag is overgeschreven op de rekening vanGinocarts.be.

Eventuele onjuistheden in de facturatie dienen door de klant direct aan webshop@ginocarts.be gemeld te worden, zodat we het bedrag kunnen corrigeren.

5. VERZENDING EN LEVERTIJDEN

De levering van producten zal in de mate van het mogelijke binnen het tijdstip dat in de individuele orderbevestiging is doorgegeven worden uitgevoerd. In de meeste gevallen geldt dat de verzending plaatsvindt binnen een tot twee werkdagen na het ontvangen van de betaling. Binnen België wordt het pakket de volgende werkdag geleverd, binnen Nederland is dit een tot twee werkdagen langer. Geen enkele vertraging in levering kan aanleiding geven tot verbreking van de koop of betaling van schadevergoedingen ten voordele van de Koper, behoudens in geval van opzettelijke vertraging. Foutief doorgegeven leveringsadressen zijn de verantwoordelijkheid van de koper en kunnen aanleiding geven tot extra kosten. Tenzij anders aangegeven omvatten onze prijzen niet het transport en de levering van de goederen bij de koper, deze kosten worden afzonderlijk vermeld. Wij hebben het recht gedeeltelijke leveringen te verrichten.Ginocarts.be kan niet verantwoordelijk geacht worden voor de beschadiging, diefstal of het verlies van goederen tijdens de verzending via B-post, PostNL of DPD. Wij doen er alles aan om de goederen zo goed en veilig mogelijk te verpakken.

Het is ook mogelijk om u bestelling te komen ophalen in onze winkel te Oostende, Frère Orbanstraat 46.

6. VERZENDKOSTEN

Gratis verzending binnen België vanaf een aankoopbedrag van € 50,00.

Verzendkost België: € 8,00 
Verzendkost Nederland:  € 12,00 

7. GARANTIE EN RETOURNEREN

Op al onze producten geldt de wettelijke garantie van 2 jaar voor verkoop aan consumenten. Indien een product niet voldoet aan de overeenkomst dient de koper de verkoper hiervan binnen de 7 dagen volgend op de levering op de hoogte te stellen via webshop@ginocarts.be. Mocht na levering blijken dat een product fabricagefouten vertoont vragen wij u dit product terug te sturen en sturen wij u zonder verzendkosten een nieuw product (hetzelfde product of in overleg bepaald alternatief product) ter vervanging. Wij betalen u binnen de 10 werkdagen indien de verpakking onbeschadigd en ongeopend is.

8. ANNULATIE BESTELLING

Een klant kan, binnen 14 dagen vanaf de dag die volgt op de levering van een product, de aankoop van een product annuleren zonder opgave van een motief of zonder betaling van een boete. In dit geval vragen wij u onmiddellijk na levering ons retourformulier in te vullen en de producten terug te sturen binnen de 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering. Dit kan enkel indien het product niet is gebruikt en de verpakking onbeschadigd en ongeopend is. De verzendkosten en het risico van het terugsturen van een product zijn ten laste van de klant. Bij annulatie betaaltginocarts.be binnen de 14 kalenderdagen na ontvangst van de teruggestuurde producten de aankoopprijs aan de klant terug.

9. EIGENDOMSVOORBEHOUD

De geleverde goederen zullen ons eigendom blijven tot de volledige betaling gebeurd is, inclusief alle kosten en lasten, nalatigheidsinteresten en vergoedingen. Bij niet betaling hebben wij het recht de goederen terug te nemen op kosten van de koper.

10. TOEPASSELIJK RECHT

Alle bestellingen afgesloten met ginocarts.be worden beheerst door het Belgisch recht. Enkel de Belgische rechtbanken zijn bevoegd. 

11. PRIVACY

Voor de communicatie met onze klanten en de vlotte afhandeling van bestellingen houden wij een aantal persoonsgegevens bij.

Wij verbinden ons ertoe de gegevens van onze klanten nooit door te geven aan derden. U kan op eender welk moment uw persoonsgegevens inkijken, wijzigen of geheel of gedeeltelijk laten schrappen. Dit kan door een email te sturen naar webshop@ginocarts.be met uw vraag tot wijziging of schrapping. Geen enkel gegeven of foto’s van onze site mag gekopieërd of gebruikt worden zonder onze uitdrukkelijke toestemming.

12. GEBRUIKERSSTATISTIEKEN

Gebruikersstatistieken worden geanonimiseerd gelogd, dwz er worden geen persoonlijke gegevens getrackt/gelogd. Om bezoekersstatistieken bij te houden wordt Google Analytics gebruikt. Deze software is zo ingesteld dat alle data geanonimiseerd wordt opgeslagen. Mocht u toch enige ‘persoonlijke’ tracking, buiten onze wil, opmerken gelieve ons zo snel mogelijk te contacteren via webshop@ginocarts.be.

13. KLACHTEN

We raden je aan om klachten eerst bij ons kenbaar te maken door te mailen naar webshop@ginocarts.be.  Vanaf 15 februari 2016 is het voor consumenten in de EU ook mogelijk om klachten aan te melden via het ODR platform van de Europese Commissie. Dit ODR platform is te vinden op http://ec.europa.eu/odr . Wanneer je klacht nog niet elders in behandeling is dan staat het je vrij om je klacht te deponeren via het platform van de Europese Unie.