DE BEDRIJFSFIETS

DE FISCALE EN SOCIALE VOORDELEN

VAN DE BEDRIJFSFIETS

Fietsen die ter beschikking worden gesteld aan het personeel of bedrijfsleider om er woon-werkverkeer mee te doen, worden fiscaal aangemoedigd.

Dit geldt voor alle types fietsen – zowel voor gewone fietsen als voor de elektrische fietsen.

Volgende kosten komen in aanmerking voor de 100% aftrek voor de werkgever:

  • Aankoop van fietsen en toebehoren (zoals een fietshelm).
  • Onderhoud van de fietsen.
  • De fietsenstalling zelf: aankoop, bouwen of verbouwen van een onroerend goed om een fietsenstalling te installeren.
  • Kleedruimte of sanitaire voorzieningen: aankoop, bouwen of verbouwen van een onroerend goed om een kleedruimte of sanitair (al dan niet met douches) te installeren.

Fietsen moeten lineair worden afgeschreven op ten minste drie jaar.

FISCAAL:

  • Voor de werknemer: het voordeel van alle aard dat uit deze terbeschikkingstelling voortvloeit, is volledig vrijgesteld van belasting voor de werknemer op voorwaarde dat hij de bedrijfsfiets ook gebruikt voor zijn woon-werkverplaatsingen.
  • Voor de werkgever: het voordeel is volledig aftrekbaar voor de werkgever.

SOCIAAL: Het voordeel is niet onderworpen aan sociale zekerheidsbijdragen voor zover de fiets enkel gebruikt wordt voor woon-werkverplaatsingen en voor beroepsmatige verplaatsingen.

Wanneer werknemers een kilometervergoeding ontvangen voor de verplaatsing die ze maken met de fiets voor hun woon – werk verkeer dan is die vrij van belastingen en sociale bijdragen, ten belope van een maximumbedrag van 0,22 euro/km. Voor de werkgever is deze kost volledig aftrekbaar. Deze regeling mag gecumuleerd worden met de gratis ter beschikking stellen van de fiets.

Bron: Alaska (Kortrijk, Ieper)

Als je beslist om uw woon–werkverkeer of woon-schoolverkeer (geheel of gedeeltelijk) met de fiets te doen, is het belangrijk dat je kiest voor een betrouwbare veilige fiets die voorzien is van alle comfort (verlichting, remmen, stabiel kader,…) maar vooral dat deze lekker fietst. Want uiteindelijk moet deze verplaatsing vooral leuk zijn, vermits we die heel vaak gaan doen.

Dus ja, een beetje investeren in dit alles kan geen kwaad, maar weet dat je er héél veel voor in de plek krijgt en dat de meeste fietsen ongeveer de prijs zijn van een optie in de autowereld.

Het type van fiets is uiteraard heel gevarieerd en hangt volledig af van wat je dient te vervoeren, afstand en omstandigheden:

  • Gewoon gebruik: de betere stadsfiets of trekkingfiets (al dan niet elektrisch)
  • Vervoer van kinderen en/of vracht: bakfietsen al dan niet elektrisch
  • Gedeeltelijk vervoer en in combinatie met openbaar vervoer of de wagen: vouwfietsen van Brompton

GINOBIKES, JE BETROUWBARE LEASEPARTNER

EEN SUCCESVOL LEASEVERHAAL ZORGT VOOR VEEL FIETSPLEZIER. HIERVOOR HEB JE 3 ZAKEN NODIG:

1
TOP (KWALITEITS)MERKEN
2
EEN TOP SERVICE NAVERKOOP
3
BETROUWBARE LEASEBEDRIJVEN

1 + 2 + 3 = VEEL
fietsplezier

1 en 2 hebben wij standaard in huis, dus was het voor ons logisch om als 1 van de eerste fietswinkels in België op zoek te gaan naar betrouwbare partners om onze merken en service te combineren in een succesvol leaseverhaal.

Wij werken samen met deze

LEASEMAATSCHAPPIJEN